VD Koudetechniek

Doktershoek, Werkendam

Nominatie 2018

Installatiebedrijf

VD Koudetechniek www.vdkoudetechniek.nl/

Opdrachtgever

Woonservice Meander

Categorie

Smart Buildings

Het project

Het begin

De opdrachtgever en de adviseur hadden een duidelijke boodschap. Het vervangen van de Colt Caloris installatie in 6 fases waarbij de bestaande installatie tot het laatste moment parallel moest blijven draaien bij de Doktershoek in Werkendam. Een stillere installatie met een hoger comfort, lager energieverbruik, lagere onderhoudskosten en hoge bedrijfszekerheid werd als doel gesteld. Tijdens het project zijn diverse bouwkundige aanpassingen verricht en zijn er 71 binnendelen, 18 VAM units en 2 hydromodules geplaatst en verdeeld over 3 Heat Recovery systemen. Omdat er verschillende participanten in het gebouw aanwezig zijn is een iTouch Manager toegepast met het unieke ITM Power Proportional Distribution software (PCM002A51) welke het energieverbruik per huurder berekend.

De uitdagingen

De buitendelen zijn tijdelijk naast de bestaande installatie geplaatst in de parkeerkelder zodat de bestaande installatie kon blijven doordraaien gezien deze ook dient als hoofdverwarming en koeling. Op het einde van de verbouwing zijn alle systemen weer uit bedrijf genomen, is de oude Colt Caloris Chiller gedemonteerd en milieuvriendelijk verwijdert. Vervolgens zijn de buitendelen verplaatst en op de originele plaats weer aangesloten. Door het vervangen van de aan/uit techniek voor Invertertechniek, geen compressor geluid meer per binnendeel en variabele verdampingstemperatuur is het doel bereikt. In een aantal ruimtes is extra spuiventilatie geïnstalleerd en gekoppeld op de VAM units waardoor daar waar mogelijk alle energie zoveel mogelijk hergebruikt wordt.

De oplossingen

Voor het reduceren van energie is gekozen voor Heat Recovery installaties met Invertertechniek. VAM units zijn ingezet voor de warmteterugwinning van de ventilatielucht. De bestaande binnendelen welke voorzien waren van watergekoelde aan/uit compressoren per binnendeel zijn vervangen door satellietunits met energiezuinige inverter DC ventilatoren en elektronische expansieventielen. Door het toepassen van deze techniek is het geluid en energieverbruik sterk verminderd en is het comfort verhoogd. Door gebruik te maken van de variabele verdampingstemperatuur is het comfort nog eens extra verhoogd wat als bijkomend voordeel een lager energieverbruik heeft. Door het vervangen van alle soldeerkoppelingen door vaste soldeerverbindingen kunnen we een gegarandeerde lekdichte installatie opleveren. Dit in combinatie met het toepassen van de lekdetectiefunctie in de ITM reduceert de onderhoudskosten. Hiermee is het doel om een stillere installatie met een hoger comfort, lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten gerealiseerd.

Waarom Daikin?

18 VAM units dragen zorg voor de luchtverversing en worden d.m.v. 71 satelliet-units na geconditioneerd. 2 Hydomodules van 14,5 kW per stuk wekken de energie op voor de vloerverwarming van de kern van het gebouw. Per ruimte of zone kan er onafhankelijk gekoeld en verwarmd worden. De 3 Heat Recovery installaties dragen zorg voor de opwekking en verdeling van de warmte en koude. De Intelligent Touch Manager is voorzien van ITM Power Proportinal Distribution Software welke het energieverbruik per gebruiker berekend. Alle techniek van Daikin, waaronder Heat Recovery systemen, Satelliet units, VAM-units, Hydromodules zijn gekoppeld op de Intelligent Touch Manager met ITM Power Proportional Distribution software om per huurder het energieverbruik te kunnen monitoren. De ITM is ingezet als mini GBS en is voorbereid voor de toekomst waarmee nog meerdere uitbreidingen en koppelingen mogelijk zijn. De ITM is op afstand te benaderen waardoor we de klant op afstand kunnen helpen met gebruikersvragen en eventueel aanpassen van instellingen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is deze installatie toe te kennen. Voor de hoofdcomponenten is Daikin apparatuur samengesteld en aangevuld met hoogwaardig aanvullende componenten en montagewerk. Heat Recovery buitendelen met invertertechniek en VAM units met WTW techniek zijn ingezet voor het reduceren van energieverbruik. Voor het hydraulische gedeelte is gekozen voor een invertergeregelde circulatiepomp welke zorgdraagt voor het transporteren van water naar de vloerverwarmingsgroepen. De open verdeler is afgeïsoleerd met dampdichte isolatie. Alle koelleidingen zijn uitgevoerd met harde leidingen en zijn afgeïsoleerd met 13 mm isolatie en dampdicht verlijmd om energieverlies te beperken. De montagebeugels zijn voorzien van 13 mm dikke isolatieschalen met harde kern waardoor de isolatie niet ingedrukt wordt en behoud daardoor zijn volledige waarde. De keuze voor het toepassen van harde leidingen is gemaakt om een strak leidingwerk te kunnen bewerkstellen. Deze strakke leidingbaan heeft als voordeel dat zo min mogelijk olie in de leidingen achter blijft. De olie geeft weerstand en hoort minimaal achter te blijven in het systeem, maar hoort thuis in de compressor. Alle soldeerkoppelingen zijn verwijdert en vervangen door soldeerverbindingen om emissie te voorkomen voor nu en in de toekomst. De installatie is gesoldeerd onder formeergas waarvoor het door ons zelf ontworpen radiografisch bedienbare reduceerventiel is ingezet.

Het resultaat

De buitendelen zijn tijdelijk naast de bestaande installatie geplaatst in de parkeerkelder zodat de bestaande installatie kon blijven doordraaien gezien deze ook dient als hoofdverwarming en koeling. Op het einde van de verbouwing zijn alle systemen weer uit bedrijf genomen, is de oude Colt Caloris Chiller gedemonteerd en milieuvriendelijk verwijdert. Vervolgens zijn de buitendelen verplaatst en op de originele plaats weer aangesloten. Door het vervangen van de aan/uit techniek voor Invertertechniek, geen compressor geluid meer per binnendeel en variabele verdampingstemperatuur is het doel bereikt. In een aantal behandelruimtes is extra spuiventilatie gekoppeld op de VAM units waardoor daar waar mogelijk alle energie zoveel mogelijk hergebruikt wordt.