Nominatie 2018

Installatiebedrijf

Vink Installatiegroep Groep www.vinkinstallatiegroep.nl

Opdrachtgever

Havatec BV

Categorie

Innovatie

Het project

Het begin

Energieneutraal en toekomstbestendig; dat waren de voorwaarden waaraan de nieuwbouw van Havatec BV moest voldoen. De leverancier van sorteer-, bos- en handlingmachines voor de snijbloemenindustrie bracht alle activiteiten samen in één nieuw bedrijfspand in Nieuw-Vennep. Projectleider bij installateur Vink Installatie Groep was Robbert Hoek: “Het nieuwe gebouw bestaat uit 1.500 vierkante meter kantoor en zo’n 4.000 vierkante meter productieruimte.

In het voor- en najaar komt het regelmatig voor dat er ‘s morgens verwarmd moet worden en in de middag gekoeld. Daarom hebben we ingezet op energie-uitwisseling.”

De uitdagingen

“De architect betrok ons bij het bouwteam. Daarin zat ook de eigenaar van Havatec. Het is een technisch bedrijf, echt high end. Dat willen ze ook uitstralen met hun gebouw. Een hele bijzondere opdrachtgever, die ons alle vrijheid gaf. Uiteindelijk installeerden we niet de geplande VRV-installatie, maar een gloednieuw vierpijps-warmtepompsysteem met buffervaten voor de opslag van warmte en koude. Het bepalen van de optimale grootte van het buffervat was nog wel lastig. Een te klein buffervat levert te weinig vermogen, maar een te groot vat kost onnodig veel ruimte. Op basis van natuurkundige principes hebben we berekening gemaakt: het vermogen dat nodig is, hebben we afgezet tegen de tijd dat er vermogen nodig is. Zo kwamen we uit op een optimum.”

De oplossingen

Daikin leverde de EWYD-4Z, een multifunctionele lucht/water/water-warmtepomp, die gelijktijdig kan koelen en verwarmen. “Warmte of kou onttrekken aan de buitenlucht gebeurt alleen als dat nodig is”, vertelt Robbert. “Het systeem middelt eerst de koude- en warmtevraag uit. Stel: het kantoor moet verwarmd worden, maar in de productieruimte is juist koeling nodig, dan hoef je maar één van de twee op te wekken. Verwarmen levert namelijk koude op, en het restproduct van koelen is juist warmte. De installatie kan deze restenergie direct gebruiken, afhankelijk van de vraag. Als dat niet nodig is, geven we die restenergie niet af aan de buitenlucht, maar slaan we die op in het buffervat. Alleen als er een tekort is, wekt de installatie extra koeling of warmte op.”

Waarom Daikin?

“Daikin is de eerste die een dergelijk vierpijpssysteem met schroefcompressor op de Nederlandse markt brengt”, vertelt Robbert. “Een traditioneel VFR-systeem levert misschien vergelijkbare prestaties; er is ook veel meer koudemiddel nodig, dat bovendien door je gebouw stroomt. Koudemiddel is slecht voor het milieu en de overheid gaat het gebruik ervan steeds meer reguleren. Natuurlijk, in de EWYD-4Z zit ook koudemiddel, maar veel minder dan in een VRF-systeem, en het koudemiddel bevindt zich enkel in de unit buiten, gecentreerd op één plek. Het vierpijpssysteem brengt de warmte en koude over naar het water waardoor er in het pand voor de klimaatinstallatie dus alleen maar watergevulde leidingen lopen. Dat sprak de eigenaar wel aan!”

Duurzaamheid

De opdrachtgever hechtte veel waarde aan duurzaamheid en comfort. Ook heeft hij veel capaciteit nodig. Het pand heeft veel glas en er werken veel mensen. Temperaturen kunnen dus sterk schommelen door externe invloeden. Robbert: “Vloerverwarming/koeling, luchtbehandelingskasten en ventilatorconvectoren zorgen voor koeling of verwarming waar nodig. En het hele dak ligt vol zonnepanelen, dus de stroom voor de warmtepomp wordt daardoor opgewekt. Het pand is daardoor bijna energieneutraal.”

Het resultaat

Het pand van Havatec is klaar voor de toekomst. Robbert: “De eigenaar wilde eigenlijk een installatie zonder koudemiddel. Dat bleek nog niet haalbaar. Maar doordat er alleen maar koudemiddel zit in de installatie op het dak, kan er in de toekomst eenvoudig een ander systeem aan worden gekoppeld!”