Mur Conditioning

Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

Nominatie 2018

Installatiebedrijf

Mur Conditioning http://www.mur.nl/

Opdrachtgever

BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest

Categorie

Comfort

Het project

Het begin

In het bosrijke Driebergen is het nieuwe Landgoed Beukenstein verrezen, een toekomstbestendige woon-zorgcentrum voor kwetsbare ouderen. Het grote gebouw in landhuisstijl bestaat uit drie delen en telt in totaal zo’n 130 ruimtes, waarvan 108 wooneenheden. Aan Mur Conditioning uit Utrecht de opdracht de installaties te ontwerpen, te leveren en te monteren voor verwarming, koeling, tapwaterproductie en vloerverwarming. In samenwerking met BAM en Daikin. “Het bijzondere van dit project is dat de 130 ruimtes bijna allemaal verschillend zijn”, vertelt Erik Sluijs, verkoop adviseur bij Mur.

De uitdagingen

Het bijzondere van het project was tegelijk de uitdaging. “Het is geen eenvoudig rechttoe rechtaan project. Normaal zijn het repeterende kamers met leidingen en binnendelen op dezelfde plaats geïnstalleerd”, legt Erik uit. “Nu moesten we per ruimte ontwerpen, zonder de installatie als geheel uit het oog te verliezen: welk binnendeel komt op welk buitendeel; welke leidingendiameters gebruiken we en hoe verdelen we de leidingen in het gebouw?” En daar kwam nog een uitdaging bij: hoe brengen we de leidingen van de 18 VRV Heat Recovery-buitendelen ín het gebouw. Er was geen plek voor de buitendelen op het dak. Mur kreeg de opdracht ze 60 meter buiten de gevel en uit het zicht te plaatsen.

De oplossingen

Voor elke ruimte is een koellast- en transmissieberekening gemaakt. Toen per ruimte het verwarmings- en koelvermogen duidelijk was, is bepaald welke Daikin-unit in welke ruimte nodig was. Vervolgens is alles in een 3D bouwinformatiemodel (BIM) ingetekend. Erik: “Met repeterende ruimtes maakt het minder uit of een leiding linksom of rechtsom loopt. Nu waren alle installaties en leidingen tot op de millimeter vastgelegd. Niet alleen voor de 130 units, ook voor de vloerverwarming en tapwaterinstallaties. De ontwerp en calculatiefase is in dit project heel groot, maar de bouwfase juist daardoor weer korter.” Voor de 18 fluisterstille VRV-buitendelen is 60 meter uit de gevel een grote, betonnen plaat gestort. Daaromheen een tuinhuis-achtige constructie met lucht doorlatende wanden en een puntdak tegen vallende boombladeren. Erik: “De koelleidingen lopen onder de grond in geulen met een mantelpijp naar de entree van het gebouw.”

Waarom Daikin?

BAM, Mur en Daikin vormen vaker een driemanschap bij projecten. De partijen kennen elkaar goed en weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Erik: “Daikin steekt ook veel tijd in zo’n project. Zo hebben we samen de hele koel- en transmissieberekening doorgenomen en per ruimte het bijbehorende type binnendeel bepaald. En bekeken wat voor gevolgen zo’n keuze had voor de rest van het systeem. Dat was een tijdrovende klus, ook voor Daikin.”

Duurzaamheid

Het VRV-systeem is een totaalsysteem. Ook vloerverwarming en tapwater komen er vandaan. Erik: “Je kunt dus alles elektrisch doen en hebt geen gasaansluiting meer nodig. En het mooie van het tapwater op dit systeem is de energie-uitwisseling. Als in de zomer al die units koelen, wordt de energie hergebruikt om het tapwater op te warmen. Dat is dus heel duurzaam.”

Het resultaat

De installaties en de duurzaamheid van het gebouw zorgen voor een hoog wooncomfort voor ouderen met lichamelijke klachten of dementie. “Ze hebben geen last van geluiden veroorzaakt door de installatie en kunnen zelf naar wens verwarmen en koelen met een wandthermostaat. Tegelijk is de hele installatie met al zijn units en delen centraal aan te sturen. Daarmee hebben we gezamenlijk een totaal pakket voor het hele landgoed gerealiseerd.”